• navzdory_web_banner_ok

Přicházíme na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

 
 • zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun), který má ve své péči dítě/děti ve věku do 18 let
 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

 • 6 000 Kč na každé dítě se zdravotním postižením
 • 3 000 Kč na každé zdravé dítě

VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU

v 1. kole programu NAVZDORY můžete požádat o finanční dar
k zajištění základních potřeb vaší rodiny jako je:

 
 • nákup potravin, hygienických prostředků a nezbytných léků
 • nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek
 • úhrada části nájmu nebo půjčky na bydlení
 

Rodiny s postiženými dětmi mohou žádat také o prostředky k úhradě
speciální péče a pomůcek, nebo na osobní asistenční službu.

PODPOŘENÉ RODINY

Chtěla bych jménem naší celé rodiny poděkovat nadačnímu fondu CREDO
za finanční dar pro naši dceru Terezku.
Velmi si toho vážíme.
M. K.


Přijměte mé velké díky za vaši pomoc.
Když jsem otevřela dopis od vás, plakala jsem.
Děkuji Vám všem z celého srdce za sebe i za Jarečka.
P. Z.Celé Vaší nadaci chceme ze srdce poděkovat za poskytnutý obnos.
Jsme za něj velmi vděční a zároveň jsme jaksi překvapení – mile zaskočení
– tím, že někdo poskytuje tak značnou pomoc.
S upřímným pozdravem
K. V.


Dobrý den, děkujeme za Zuzku i za celou naši rodinu za Váš štědrý dar.
Vyprošujeme celému nadačnímu fondu Credo a vašemu týmu mnoho požehnání
a ať se vám vaše pomoc stonásobně vrátí.
M. P.

Srdečně Vás zdravím a chtěla bych Vám poděkovat za poskytnutí finančního daru.
Byl použit na nový invalidní vozík pro dceru, který pro ni je nutností.
Ze starého už vyrostla. Ještě jednou velké DÍKY za Vaši opakovanou pomoc, a to nejen nám, ale řadě dalších rodin v nelehké životní situaci.
Se srdečným pozdravem
Š. V.

Jsme s vámi

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU

 
 • 1. kolo programu NAVZDORY probíhá v období od 27. 4. do 30. 6. 2020, žádosti jsou schvalovány průběžně
 • do programu budou žadatelé zařazení po vyplnění online žádosti a po doložení stanovených povinných příloh
 • každá rodina musí doložit doporučení garanta (např. sociální pracovnice, zástupce obce, lékaře, apod.), který rodinu dobře zná a zaručí její důvěryhodnost a potřebnost
 • podmínkou je trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • v jedné žádosti lze požádat o dar pro všechny nezaopatřené děti
 • každá rodina může žádat o příspěvek jen jednou

PODROBNÉ PODMÍNKY

 

 

KONTAKT

 

v případě dotazů se na nás můžete obrátit