• navzdory_web_banner_ok

OD 10. ZÁŘÍ DO 31. PROSINCE 2021 PROBÍHÁ
6. KOLO DÁRCOVSKÉHO PROGRAMU NAVZDORY

Přicházíme na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

 
 • zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun), který má ve své péči dítě/děti ve věku do 18 let, nebo dítě/děti se zdravotním postižením do 26 let.
 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

 • 6 000 Kč pro děti se zdravotním postižením
 • 3 000 Kč pro zdravé děti

VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU

v programu NAVZDORY můžete požádat o finanční příspěvek na tyto účely:

 
 • nákup základních potravin pro děti, hygienických prostředků a nezbytných léků
 • nákup základního oblečení, obuvi pro děti a školních pomůcek
 • úhrada nákladů spojených s bydlením (půjčka, nájem, poplatky za energie, za odpad, apod.)
 • úhrada poplatků spojených se vzděláváním dětí (např. SRPŠ, třídní fond, obědy ve školách a školkách, základní školkovné, apod.)
 • úhrada základního potřebného vybavení domácnosti
 • příspěvek na úhradu volnočasových aktivit dětí
 • úhrada speciální péče a pomůcek pro děti se specifickými potřebami (např. rehabilitace, terapie, zdravotní pobyty, speciální a preventivní programy ve školách, asistenční služba, zdravotní a kompenzační pomůcky, speciální výukové programy, apod.)
 

 

PODPOŘENÉ RODINY

Chtěla bych jménem naší celé rodiny poděkovat nadačnímu fondu CREDO
za finanční dar pro naši dceru Terezku.
Velmi si toho vážíme.
M. K.


Přijměte mé velké díky za vaši pomoc.
Když jsem otevřela dopis od vás, plakala jsem.
Děkuji Vám všem z celého srdce za sebe i za Jarečka.
P. Z.Celé Vaší nadaci chceme ze srdce poděkovat za poskytnutý obnos.
Jsme za něj velmi vděční a zároveň jsme jaksi překvapení – mile zaskočení
– tím, že někdo poskytuje tak značnou pomoc.
S upřímným pozdravem
K. V.


Dobrý den, děkujeme za Zuzku i za celou naši rodinu za Váš štědrý dar.
Vyprošujeme celému nadačnímu fondu Credo a vašemu týmu mnoho požehnání
a ať se vám vaše pomoc stonásobně vrátí.
M. P.

Srdečně Vás zdravím a chtěla bych Vám poděkovat za poskytnutí finančního daru.
Byl použit na nový invalidní vozík pro dceru, který pro ni je nutností.
Ze starého už vyrostla. Ještě jednou velké DÍKY za Vaši opakovanou pomoc, a to nejen nám, ale řadě dalších rodin v nelehké životní situaci.
Se srdečným pozdravem
Š. V.

Děkuji Vám za to, co děláte pro potřebné.
Vaše pomoc nám neuvěřitelně pomohla.
Jana a Lukášek

Váš příspěvek nám moc pomohl. Moje děti si mohly poprvé v životě koupit normální a pěkné věci, stejné jako nosí jejich vrstevníci, což jim velice zvedlo sebevědomí a pocit sounáležitosti s ostatními. I když je to přízemní, mé děti jsou šťastné, že ty věci mají. Převelice Vám děkuji za podporu. Děkuji za to, že jste. Jarmila s dětmi
Děkujeme Credo. Pomohli jste nám v době největší krize, kdy jsem kvůli uzavření škol musela jako samoživitelka nečekaně a bez rezervy zůstat na ošetřovném. Díky Vaší rychlé pomoci jsem měla dětem z čeho koupit potraviny, oblečení i boty, které tak moc potřebovaly. Ještě jednou Vám děkujeme, že jste tady pro nás a jste ochotni nám, lidem v nouzi, pomáhat. Jana s dětmi
Děkuji Vám za příspěvek, díky kterému jsem mohla koupit synovi věci na tábor. Je velmi šťastný, že má nové, užitečné věci, které se mu budou hodit. Děkujeme. Tereza s dětmi
Vážená nadace CREDO,
Jsem vděčná za to, že existujete a že pomáháte matkám samoživitelkám, které jsou v tísni. Poprvé v životě jsem mohla svým dětem zakoupit české, zdravotně nezávadné boty. Také jsem výrazně ušetřila finance za nákup základních potravin a drogerie. Za ušetřené peníze jsem uhradila dluh za komunální odpad, který mě velice trápil. Ještě jednou velké díky, za to že jste. Mária S.
Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za finanční příspěvek pro naše děti. Díky tomu jsem mohla alespoň částečně zabezpečit potřeby rodiny a odstěhovat se od rodičů, na kterých jsem bez Vaší pomoci byla závislá. Mým jediným příjmem je rodičovský příspěvek, přídavky na děti nám byly zamítnuty, jelikož otec nebydlí v ČR. Bohužel kvůli pandemii musel s dcerami zůstat v Africe a kvůli uzavření hranic nemůže vycestovat. Děkuji Vám velmi za Vaši pomoc. Iva
Dobrý den, moc Vaší nadaci Credo děkuji za poskytnutý příspěvek na školní potřeby pro dcerku. Jsem moc vděčná za Vaši pomoc a vážím si toho. Hana s Vendulkou
Děkuji nadačnímu fondu CREDO za dar, který nám pomohl v nelehké životní situaci, ve které jsme se ocitli díky koronaviru a uzavření škol Děkuji nejen za pomoc, ale i za lidský přístup, kterého si velmi vážím. Jste jediní, kteří nám v naší situaci pomohli. Ještě jednou moc děkuji. Jana
Chtěla bych Vám ze srdce poděkovat za finanční podporu, kterou jste poskytli mým dětem. Díky Vám jsem jim mohla koupit jídlo, které si běžně nemůžeme dopřát. Toto období je pro nás náročné a díky Vám jsem si nemusela na jídlo vzít půjčku. Marcela

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU

 
 • do programu jsou žadatelé zařazení po vyplnění online žádosti a po doložení všech stanovených povinných příloh
 • v jedné žádosti lze požádat o dar pro všechny nezaopatřené děti
 • každá rodina musí k žádosti doložit vyjádření garanta (např. sociální pracovnice, zástupce obce, lékaře, kněze, apod.), který rodinu dobře zná, potvrdí její situaci a rodinu doporučí k podpoře
 • podmínkou je trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • rodiny mohou v programu žádat opakovaně, v každém kole však jen jednou. Ti, kteří již příspěvek z NAVZDORY obdrželi, musí nejprve tento příspěvek řádně doložit dle stanovených podmínek a až poté si mohou zažádat o příspěvek další.

ZOBRAZIT PODROBNÉ PODMÍNKY

 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI

Vaši žádost o příspěvek začneme zpracovávat až po zaslání těchto povinných příloh:

 
 • fotografie/scan občanského průkazu žadatele
 • fotografie/scan rodného listu každého dítěte, pro které je žádáno o příspěvek
 • scan/fotografie doporučení garanta, které musí obsahovat jméno a příjmení garanta, celý název organizace či instituce, ve které působí, jeho vyjádření k žádosti a k požadovanému účelu daru, jeho doporučení k podpoře rodiny, podpis a razítko organizace
 • u dítěte se zdravotním postižením potvrzení odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte (např. scan poslední lékařské zprávy potvrzující stupeň postižení dítěte/scan zprávy logopeda/scan zprávy z psychologicko-psychologické poradny ohledně problémů dítěte/scan aktuálního přiznání příspěvku na péči, apod.). Dokumenty/lékařské zprávy musí být ve stáří max. 1 roku.
 • v případě žádosti o příspěvek na úhradu nákladů na bydlení (nájem, úvěr) kopii platné nájemní smlouvy nebo úvěrové smlouvy/smlouvy o půjčce, ve které je uvedeno jméno žadatele, adresa nemovitosti, ke které se smlouva vztahuje, číslo účtu, na které se nájemné/úvěr hradí a výše hrazené částky.
 

KONTAKT

 

v případě dotazů se na nás můžete obrátit