• navzdory_web_banner_ok

Přicházíme na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK

 
 • zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun), který má ve své péči dítě/děti ve věku do 18 let, nebo dítě/děti se zdravotním postižením do 26 let.
 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

 • 6 000 Kč na každé dítě se zdravotním postižením
 • 3 000 Kč na každé zdravé dítě

VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU

v programu NAVZDORY můžete požádat o finanční příspěvek na tyto účely:

 
 • nákup základních potravin, hygienických prostředků a nezbytných léků
 • nákup základního oblečení, obuvi pro děti a školních pomůcek
 • úhrada nákladů spojených s bydlením (půjčka, nájem, poplatky za energie, za odpad, apod.)
 • úhrada tuzemských táborů, pobytů a mimoškolních aktivit dětí
 • zajištění potřebného základního vybavení domácnosti
 • úhrada speciální péče a pomůcek pro děti se specifickými potřebami (např. rehabilitace, terapie, zdravotní pobyty, speciální a preventivní programy ve školách, asistenční služba, zdravotní a kompenzační pomůcky, speciální výukové programy, apod.)
 

PODPOŘENÉ RODINY

Chtěla bych jménem naší celé rodiny poděkovat nadačnímu fondu CREDO
za finanční dar pro naši dceru Terezku.
Velmi si toho vážíme.
M. K.


Přijměte mé velké díky za vaši pomoc.
Když jsem otevřela dopis od vás, plakala jsem.
Děkuji Vám všem z celého srdce za sebe i za Jarečka.
P. Z.Celé Vaší nadaci chceme ze srdce poděkovat za poskytnutý obnos.
Jsme za něj velmi vděční a zároveň jsme jaksi překvapení – mile zaskočení
– tím, že někdo poskytuje tak značnou pomoc.
S upřímným pozdravem
K. V.


Dobrý den, děkujeme za Zuzku i za celou naši rodinu za Váš štědrý dar.
Vyprošujeme celému nadačnímu fondu Credo a vašemu týmu mnoho požehnání
a ať se vám vaše pomoc stonásobně vrátí.
M. P.

Srdečně Vás zdravím a chtěla bych Vám poděkovat za poskytnutí finančního daru.
Byl použit na nový invalidní vozík pro dceru, který pro ni je nutností.
Ze starého už vyrostla. Ještě jednou velké DÍKY za Vaši opakovanou pomoc, a to nejen nám, ale řadě dalších rodin v nelehké životní situaci.
Se srdečným pozdravem
Š. V.

Děkuji Vám za to, co děláte pro potřebné.
Vaše pomoc nám neuvěřitelně pomohla.
Jana a Lukášek

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU

 
 • do programu jsou žadatelé zařazení po vyplnění online žádosti a po doložení stanovených povinných příloh
 • v jedné žádosti lze požádat o dar pro všechny nezaopatřené děti
 • každá rodina musí k žádosti doložit vyjádření garanta (např. sociální pracovnice, zástupce obce, lékaře, kněze, apod.), který rodinu dobře zná, potvrdí její situaci a zaručí pravdivost žádosti
 • podmínkou je trvalé bydliště ve Zlínském kraji
 • rodiny mohou v programu žádat opakovaně, v každém kole však jen jednou. Ti, kteří již příspěvek z NAVZDORY obdrželi, musí nejprve tento příspěvek zdokladovat dle uvedených podmínek a až poté si mohou zažádat o příspěvek další.  

Jednotlivá kola probíhají v každém čtvrtletí:

1. kolo 27. dubna až 30. června 2020
2. kolo 1. července až 30. září 2020
3. kolo 1. října až 31. prosince 2020

PODROBNÉ PODMÍNKY

 

 

KONTAKT

 

v případě dotazů se na nás můžete obrátit